Igrexa de Moldes

Igrexa de Moldes

Información

Tipo: 
Arquitectura relixiosa
Acceso a pé: 
Bo
Estado de conservación: 
Malo
Concello - Parroquia: 
Melide - San Martiño de Moldes
Situación detallada: 
Moldes
Cronoloxía: 
Finais do século XII- reformas no século XIX.

Coordenadas

Latitude: 
42º 53´ 8,41´´ N
Lonxitude: 
8º 1´ 40,40´´ W
X: 
579.382,16
Y: 
4.748.577,02

© dos colaboradores do OpenStreetMap

Descrición

Trátase dunha moi interesante igrexa románica que foi obxecto de reformas moi desafortunadas no século XIX (ampliación do presbiterio, engadido da sancristía na parte leste e supresión da ábsida románica). Á marxe desas mutilacións, conserva na nave, de planta rectangular, interesantes elementos románicos atribuídos como obra do mestre Pelagio (datadas ó redor do ano 1190). Conserva dúas portas románicas, a principal cara ó oeste e outra cara ó sur. Na porta sur aparecen representados motivos vexetais nos capiteis e zoomorfos nas mochetas e tímpano. Na porta principal aparece un  interesante compendio  zoomorfo (bestiario con representación de animais reais e fantásticos). No tímpano da porta aparece representada dun xeito moi dinámico a escena de Sansón en loita co león. Tamén pode interpretarse como unha alegoría da loita do ben contra o mal.

No interior consérvase un arco triunfal de medio de punto que substituiu ó orixinal románico a finais do XVIII ou principios do XIX.

BIBLIOGRAFÍA:

- Broz Rei, Xosé Manuel: "O Románico da Terra de Melide no Camiño de Santiago". Boletín nº 7 do Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide, ano 1992.

- Broz Rei, Xosé Manuel: "As igrexas de Melide". Boletín nº 8 do Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide, ano 1993.

- Broz Rei, Xosé Manuel: "A Terra de Melide de Xosé Manuel Broz Rei", ano 2001.

- Broz Rei, Xosé Manuel: "Novas aportacións ó patrimonio da Terra de Melide: Bestiario de pedra na Terra de Melide". Boletín nº 19 do Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide, ano 2006.

- Broz Rei, Xosé Manuel: "Novas aportacións ó patrimonio de Melide: O Románico de Moldes". Boletín nº 24 do Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terrade Melide, ano 2011.

- Carro, Xesús, Camps, Emilio e Fernández Oxea, Xosé Ramón: "Arqueoloxía relixiosa de Melide" en "Terra de Melide". Seminario de Estudios Galegos, ano 1933.

Outros elementos do catálogo